VGW logo

Bestuur Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Samenstelling bestuur

voorzitter vacant  
vice-voorzitter Ben Lindeman benoemd tot najaar 2024
penningmeester Gerard Franse benoemd tot najaar 2025
secretaris Peter Bakker benoemd tot voorjaar 2023
gewoon lid Bram Arnold benoemd tot najaar 2025

Geïnteresseerden in een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd zich te melden via info@gemeenschappelijkwonen.nl

 

Vergaderdata bestuur

Het bestuur komt in principe elke derde maandag van de maand bij elkaar, digitaal of in Utrecht. Een bespreking duurt idealiter maximaal twee uur.

Leden nodigen we uit om eventueel te bespreken punten minimaal twee weken voor de vergadering in te brengen via info@gemeenschappelijkwonen.nl

De bestuursvergaderingen in 2022 zijn gepland op: