VGW logo

Opgroeien in een woongemeenschap

We hebben een kleine enquête onder jongeren gehouden. Jongeren die in een woongemeenschap opgroeien of zijn opgegroeid.

Hier een korte samenvatting van de antwoorden.

Wat betekent/betekende het wonen in een woongemeenschap voor je?

Genoemd wordt o.a. het spelen met andere kinderen; gezelligheid; veiligheid; veel mensen die je kent en die jou kennen; feesten; makkelijke contacten.

Wat vind/vond je leuk aan het meedoen aan gezamenlijke activiteiten?

Wederom wordt gezelligheid genoemd en: samen eten, 'fijn met mensen om je heen'.

Hoe is/ was je relatie me andere volwassenen dan je ouder(s) in de woongemeenschap?

Over het algemeen werd en wordt deze van wisselend tot goed en zeer goed ervaren.
Een zegt: "Bij de scheiding van mijn ouders had ik veel steun van andere volwassenen"
Een ander: "Ik beschouw deze mensen nog steeds als bijna familie"
Maar ook: "Het is jammer dat sommige volwassenen moeilijk over het geluid dat kinderen produceren, maar vaak komen er samen wel uit"
En: "Ik zeg altijd hoi en we tonen interesse in elkaars leven."

Gebeurt/gebeurde het wel eens dat je in de woongemeenschap door anderen wordt/werd aangesproken op je gedrag en hoe ga/ging je daar mee om?

Ja, dat gebeurt en gebeurde en dat wordt en Werd over het algemeen geaccepteerd en een enkele als minder prettig ervaren.
"Het was wel fijn om je buren zo goed te kennen en makkelijk op hen af te stappen."

Waar ligt/lag de grens in je eigen gang gaan in het project?

"Wanneer je teveel lawaai maakte, werd je hierop aangesproken, maar je probeerde altijd rekening met elkaar te houden."
"Tijdens de jeugdjaren vond ik wel dat er een grote mate van vrijheid was wat betreft je eigen gang gaan, ook in seksualiteit heb ik me nooit belemmerd gevoeld."

Is/was er sprake van 'kindergemeenschappelijkheid'?

"Er wordt veel samen gedaan. En niet alleen met leeftijdsgenootjes."
"We gingen samen lopend naar school."
"We kwamen altijd buiten voetballen."

Hoeveel zeggenschap hebben kinderen/jongeren in gemeenschappelijke besluiten

"Over belangrijke beslissingen niet. Maar in de 'kindervergadering' werden besluiten die ons aangingen wel overlegd of besloten."

Hebben/hadden jullie ook zo'n kinder- of jongeren-vergadering? 

"Ja dus. Ik weet niet hoevaak deze werd gehouden, in mijn herinnering best vaak, alhoewel dat maar tot een bepaalde leeftijd was. Ik heb dat altijd erg leuk gevonden en goede herinneringen aan. Ik denk dat we daar pedagogisch gezien, ook veel geleerd hebben."
De anderen antwoorden dat er bij hen geen kinder- of jongeren-vergadering was.

Hoe kijken/keken je vrienden buiten de woongemeenschap er tegen aan dat jij woont/woonde in een woongemeenschap?

"Iedereen vond het harstikke leuk en was nieuwsgierig."
"Vooral de gemeenschappelijke ruimte werd erg leuk gevonden."
"Dat vonden veel vrienden toch wel een raar idee."
"Mijn vrienden zijn vaak wel geïnteresseerd om te horen hoe het werk."
"Sommigen vinden het zelf interessant om misschien te doen."

Wat is denk je het opvallendste verschil om in een woongemeenschap op te groeien met opgroeien in een doorsnee wijk?

"Je bent veel hechter met de mensen met wie je deelt en woont."
"Het stimuleer saamhorigheid met je directe omgeving."

Denk je dat je sociale of andere vaardigheden hebt ontwikkeld die terug te voeren zijn met dat je in een woongemeenschap woont of hebt gewoond?

"Je leert rekening te houden met iederen om je heen. Ik zie en leer vaak van conflicten die worden opgelost in de woongemeenschap."
"Ik denk dat je vooral leert om meer rekening met elkaar te houden en te delen. Het helpt je om om meer open te staan voor anderen en hen te accepteren."

Andere gemaakte opmerkingen

"Bij ons was het de gewoonte om alle gezinnen af te lopen om te vragen wat er gegeten zou worden om dan uiteindelijk de beste te kiezen."