VGW logo

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

is een vereniging waarin ruim 70 woongemeenschappen in Nederland zich hebben verenigd.

Over gemeenschappelijk wonen

Gemeenschappelijk wonen (is een vorm van woonvorm waarbij bewoners/huishoudens er bewust voor kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. De Vereniging ziet gemeenschappelijk wonen als een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans hebben om tot ontwikkeling te komen. Zoals: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust omgaan met het milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.

Doel van de Vereniging

Het bevorderen van de totstandkoming van woongemeenschapppen door informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden; het behartigen van de belangen van opgeleverde woongemeenschappen; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting; heb mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten centraal/gemeenschappelijk wonen projekten en het onderhouden van contacten met andere organisaties, die betrokken zijn bij gemeenschappelijk wonen, zowel in Nederland als internationaal.

[This text in English]