VGW logo

Wat de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen doet eigenlijk? Voor haar leden en voor gemeenschappelijk wonen algemeen?
Hier een kleine opsomming van wat de vereniging doet en waar zij bij betrokken is.

Informatie geven

De verenigingswebsite biedt een schat aan informatie zowel voor bestaande woongemeenschappen als voor initiatiefgroepen. Maar ook aan overheden, organisaties op het gebied van (samen) wonen en aan onderzoekers.

Uitwisseling

Leden ontmoeten elkaar op ledenbijeenkomsten en thema-avonden.

Verenigingsblad Gewoon Anders

Drie keer per jaar verschijnt het verenigingsblad GeWoon Anders. Zowel op papier als digitaal.

Consulenten

Initiatiefgroepen en bestaande woongemeenschappen kunnen de hulp van onze consulenten vragen.

Netwerk

Contact met zuster organisaties zoals LVGO, Cooplink, Vrijcoop, Vereniging Ecodorp

Onderzoek

De verening ondersteunt onderzoekers op het gebied van gemeenschappelijk wonen, zowel nationaal als internationaal.

Website met onderzoek op het gebied van gemeeschappelijkwonen: repository.cohousing.nl

Prikbord woongroep.net

Via dit gratis prikbord kunnen woongemeenschappen naar nieuwe bewoners zoeken en mensen die graag zo willen wonen kunnen naar een woongemeenschap zoeken.

GemeenschappelijkWonenDag

In 2009 heeft de vereniging de GemeenschappelijkWonenDag geïniteerd. Een dag waarop woongemeenschappen haar deuren openzet voor belangstellenden en andere geïnteresseerden.
Dit initiatief heeft navolging gevonden in België, Frankrijk en Italië en kan daarom "Europees" worden genoeemd. In VK en Finland hebben woongemeenschappen ook een keer meegedaan aan deze jaarlijkse open dag op de derde zaterdag in mei.

Contacten met overheden

Indien zinvol neemt de verening contact op met de overhoud om voor de belangen van woongemeenschappen op te komen.
Bij deze contacten betrekt de vereniging doorgaans ook zuster organisaties, want meestal spelen er gezamenlijke belangen.

Overzichtlijst woongemeenschappen

Op de website is een uitgebreide lijst en kaart met woongemeenschappen in binnen en buitenland te vinden. In Nederland vond de VGW er bijna 900, maar er zijn er ongefwijfeld veel meer.

Adressen voor adviezen

Naast het zelf geven van adviezen verwijzen we door naar organisaties en personen die zowel deskundigheid over de verschillende facetten van gemeenschappelijk wonen hebben als persoonlijke betrokkenheid.
Een flink aantal van hen is terug te vinden op verenigngswebsite.

Inspiratie

Een verzameling ideeën uit woongemeenschappen ter inspiratie van andere woongemeenschappen.