VGW logo

Zelfbeheer, wooncoöperatie en gemeenschappelijk wonen

Veel woongemeenschappen met woningen in de sociale huursector zijn aan het nadenken over zelfbeheer, omdat ze sinds een paar jaar minder vrij zijn in het kiezen van nieuwe bewoners. Nieuwe regelgeving van de overheid stelt immers grenzen aan het inkomen dat een huishouden voor een dergelijke woning mag hebben.

Er wordt veel over nagedacht hoe de woongemeenschappen weer toegankelijk te maken voor iedereen die zo wil wonen. De overheid heeft de wooncoöperatie bedacht: biedt deze rechtsvorm een oplossing? Er wordt volop geëxperimenteerd.

Zie ook bij Platform31, de Woonbond, Cooplink, Vrijcoop, !Woon en Rijksoverheid

 

Teksten over zelfbeheer en de wooncoöperatie.

2009-03 Cooperatieven, een alternatief - Futura.pdf
2009-03 Op zoek naar de Heilige Graal van de volkshuisvesting - Een verslag over woningcooperatieven in Duitsland - Futura.pdf
2013-03 De Wooncooperatie - Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving - Adri Duivensteijn.pdf
2014-01 WoonCooperatie voor Middeninkomens - Platform31.pdf
2014-02 Quickscan Wooncooperaties - Platform31.pdf
2014-06 Uitwerking wooncooperatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken.pdf
2014-06 Wonen in zelfbeheer - Woonbond.pdf
2014-11 Wooncoop - beschrijving van een zoektocht naar de nieuwe woningbouwcooperatie- Platform31.pdf
2015-05 De corporatie is dood - Leve de wooncooperatie - Tijdschrift voor de Volkhuisvesting.pdf
2015-10 Tussen wet en praktijk - Onderzoek naar de financiering van wooncooperaties - Platform31.pdf
2015-11 De wooncooperatie dat zijn wij - Platform31.pdf
2015-11 Presentatie Wooncooperatie CW Zevenkamp.pdf
2015-11 Presentatie Wooncooperatie Platform31.pdf
2016-05 Beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB - Autoriteit Woningcorporaties.pdf
2016-06 Eigen kracht zoekt vreemd vermogen - Marktverkenning financiering wooncooperaties - Platform31.pdf
2016-07 Kamerbrief Experiment verkoopregels voor wooncooperaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken.pdf
2016-07 Kamerbrief Experiment verkoopregels voor wooncooperaties.pdf
2016-08 Bouwstenen voor de wooncooperatie - Platform31.pdf
2016-08 De wooncooperatie - vijfstappenplan voor woningcorporaties - Platform31.pdf
2016-08 De wooncooperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties - Platform31.pdf
2017-01 Op web met de wooncooperatie - Platform31.pdf
2017-06 Is een wooncopperatie iets voor ons - Platform31.pdf
2017-06 Is een wooncopperatie iets voor ons? - Platform31.pdf
2017-08 Zeggenschap over je eigen huurwoning.pdf
2017-10 Hoe richt je een wooncooperatie op - Platform31.pdf
2017-10 Hoe richt je een wooncooperatie op? - Platform31.pdf
2018 -10 Juridische leidraad voor de oprichting van een wooncooperatie - Platform31.pdf
2018-01 Notitie wooncooperatie en de gemeente - Platform31.pdf
2018-04 Stappenplan bij de collectieve overname van corporatiebezit - Platform31.pdf
2018-05 De wooncooperatie als dochteronderneming - Platform31.pdf
2018-12 De wooncooperatie als verhuurder - Platform31.pdf
2019-01 Fiscale kaders voor de wooncooperatie - Platform31.pdf
2019-07 Aan_de_slag_met_een_beheercooperatie_-_handreiking_voor_corporaties- Platform31.pdf