VGW logo

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen verzamelt praktijkvoorbeelden voor de  inspiratie-pagina in de VGW wiki.

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ is een bekende Loesje-tekst. Toch blijkt in de praktijk dat samen leven, samen werken en samen beslissingen nemen, niet altijd makkelijk is. De Vereniging gaat daarom op onderzoek uit: hoe kan je het samenwonen in woongemeenschappen makkelijker en prettiger maken? Op basis van de honderden jaren aan ervaring maken we een boekje met voorbeelden van wat woongemeenschappen doen om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. En daar hebben we je hulp bij nodig!

Wij roepen cemtraal wonen, woongroepen, woonwerkgemeenschappen, woongemeenschappen van ouderen, ecodorpen, wooncoöperaties, CPO-projecten en andere woongemeenschappen op om onze enquête in te vullen op: www.gemeenschappelijkwonen.nl/vragenlijst-inspiratieboekje. Ook zijn we van plan een aantal woongemeenschappen te benaderen voor een telefonisch interview.

Het inspiratieboekje zal worden gepubliceerd op de website van de Vereniging en wordt daarmee gratis toegankelijk.

Waarom een inspiratiepagina?
Tijdens een themamiddag op de landelijke ledenvergadering van de Vereniging in november 2018 is met verschillende woongemeenschappen gesproken over
hoe je elkaar op een goede manier kan aanspreken als er iets aan de hand is. Hier werd besproken dat naast het stimuleren van een aanspreekcultuur, duidelijke afspraken en procedures belangrijke randvoorwaarden zijn om prettig met elkaar samen te kunnen wonen en leven. Veel woongemeenschappen bleken al inspirerende procedures en gewoontes te hebben ontwikkeld. Tijdens de themamiddag is het idee ontstaan om ervaringen uit te wisselen over hoe je op een prettige manier met elkaar kan samenwerken in woongemeenschappen. Om die reden is een werkgroep gestart die middels een enquête praktijkvoorbeelden verzamelt om deze te bundelen in het inspiratie-pagina op de VGW wiki.

Waar gaat de enquête precies over?
Op hoofdlijnen gaat de enquête, bestaande uit 12 vragen, over:
- De gezamenlijke woonvisie en werving;
- Omgangsvormen en betrokkenheid;
- Initiatieven en besluitvorming;
- Vertrouwenskwesties en conflictsituaties.

Wij hopen dat je bestuur of een aantal bewoners de tijd wil nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Wij houden alle deelnemers op de hoogte over de vorderingen van de inspiratiepagina.

Hier vind je de enquete: www.gemeenschappelijkwonen.nl/vragenlijst-inspiratieboekje

Namens de Werkgroep Uitwisseling van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen - uitwisseling@gemeenschappelijkwonen.nl