VGW logo

Onderzoek naar gemeenschappelijk wonen

Sinds de jaren zeventig al veel en divers onderzoek gedaan naar gemeenschappelijk wonen in Nederland en andere landen gedaan.
Op onze website repository.cohousing.nl brengen wij dergelijk onderzoek bij elkaar.

Onderzoek dat in Europa naar gemeenschappelijk wonen wordt gedaan wordt bij elkaar gebracht in een werkgroep binnen de ENHR. Een of twee keer per jaar worden onderzoeken tijdens haar conferentie gepresenteerd.
Zie ook: Co-Lab Research

De uit kiboetsbeweging voortkomende ICSA houdt eens in de drie jaar een internationale conferentie waar onderzoeker op het gebied van gemeenschappelijk wonen wordt gepresenteerd: ICSA

Onderzoek waar de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen rechtrtreeks bij betrokken was of is:

In 2008 heeft de Federatie Gemeenschappelijk Wonen in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de zorgposities en netwerken van ouderen in woongemeenschappen: Gemeenschappelijk wonen op leeftijd ,  Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen (incusief literatuur studie)