VGW logo

Het doel van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Het bevorderen van de totstandkoming van woongemeenschappen door

Onder een woongemeenschap wordt verstaan:

[This text in English]